3118c云顶2013年公开招聘成绩公告

发布者:吴乃鑫发布时间:2013-05-23浏览次数:4115

3118c云顶2013年公开招聘成绩公告

3118c云顶公开招聘工作人员的笔试及面试工作已全部结束,根据《3118c云顶公开招聘工作人员公告》(苏人社事招公告核[2013]25号)要求,现将3118c云顶公开招聘成绩公告如下(详情见附表)。

请进入体检环节的考生带好身份证及一寸照片1张,于529日(星期三)上午800前到无锡市第四人民医院体检中心(无锡滨湖区惠河路200)统一参加体检(空腹),不参加体检视为放弃!

附件:3118c云顶2013年公开招聘成绩

 

 

 

                                                 3118c云顶人事处

                                                        2013523

  3118c云顶2013年公开招聘成绩.xls

XML 地图 | Sitemap 地图